ESP (Edukasyon Sa Pagpapakatao) Online Quiz

ESP 1

Pagmamahal sa magulang at mga nakatatanda

CLICK HERE!

Pagmamahal sa Kapwa

CLICK HERE!

Pagmamahal sa Komunidad na Kinabibilangan

CLICK HERE!

ESP 2

Pagkilala sa Sarili

CLICK HERE!

Pagiging Responsable sa Pangangalaga sa Sarili

CLICK HERE!

ESP 3

Paggalang sa Paniniwala ng iba

CLICK HERE!

Pananalig tungkol sa Diyos

CLICK HERE!

ESP 4

Pagkakaroon ng katatagan ng loob

CLICK HERE!

Nagsasaad nang Matibay na Kalooban

CLICK HERE!

ESP 5

Mapanuring Pag-iisip

CLICK HERE!

Pagkabukas ng Isipan (Open-mindedness)

CLICK HERE!

ESP 6

Pagsang-ayon sa Pasya ng Nakararami

CLICK HERE!

Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya

CLICK HERE!

Pagpapasiya para sa ikabubuti ng nakakarami

CLICK HERE!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *