Pagsagot sa mga tanong
Filipino6 Qtr 1 Week 1
MELC1 - nasasagot ang mga tanong sa napakinggang/nabasang pabula, kuwento at usapan.
MELC 2 - nasasagot ang tanong na bakit at paano sa kuwento.

Panggalan at Panghalip
Filipino6 Qtr 1 Week 2

Sawikain
Filipino6 Qtr 1 Week 3

Paghihinuha at Paggamit ng Magagalang na Pananalita
Filipino6 Qtr 1 Week 4

Uri ng Panghalip
Filipino6 Qtr 1 Week 5 MELC 9

Pagsusuri ng Maikling Pelikula
Filipino6 Qtr 1 Week 5 MELC 10

Pagbibigay Solusyon sa Suliraning Naobserbahan sa Paligid
Filipino6 Qtr 1 Week 6

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •