Nasaan ang Isip Ko? Mga Salik sa Pagkatuto at Di-pagkatuto ng mga Mag-aaral sa Senior High School

By: Bianca P. Portuguese, Salvador Miguel M. Pedraza, Hazel Anne O. Moral, Mark Airon P. Creus

Luis Y. Ferrer Jr. Senior High School

 

ABSTRAK

Taong 2016-2017 sinimulan ng Kagawaran ng Edukasyon ang implementasyon ng Senior High School sa buong bansa. Inilunsad ang programang ito upang lalong mapagyaman ang mga mag-aaral sa iba’t-ibang akademikong gawain sa paaralan. Subalit may mga salik na nakakaapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Layunin ng pag-aaral na ito na malaman ang mga salik sa pagkatuto at di-pagkatuto ng mga mag-aaral sa klase at makapagbigay ng panukalang proyekto. Ang mga mag-aaral at guro sa Luis Y Ferrer Jr. Senior High School ang mga kalahok gamit ang interview, focus group discussion at survey questionnaire. Ang biswal na kagamitan, paglalahad at pangkatang-gawain ang mga salik sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa kabilang banda, ang mga ingay sa kapaligiran, paraan ng pagtuturo, kawalan ng interes sa aralin, teknolohiya at social media, at problema sa pamilya ang mga salik sa di-pagkatuto ng mga mag-aaral. Ipinapahiwatig nito na malaki ang tungkulin ng mga mag-aaral, guro at pamilya sa pagkatuto at di-pagkatuto ng mga mag-aaral sa paaralan. Ang mga programang Anak, Usap Tayo!I-feedbox mo’to!, at Tara, Tawid Tayo! ang mga panukalang proyektong ibinigay ng mga mananaliksik.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *