Paghihimay-Himay ng Karanasan ng Mag-aaral ng Senior High School sa Pananaliksik

By: Mark Airon P. Creus, Dalubguro II ; Mercelita G. Javier, Punungguro II

Luis Y. Ferrer Jr. Senior High School

 

ABSTRAK

Ang pananaliksik ay isang mahalagang gawain bilang basehan ng mga polisiya at programa para sa ikabubuti ng mag-aaral at guro sa paaralan. Ito ang isang katangian ng kurikulum na nakapaloob sa Batas Pambansa 10533 kilala bilang Enhanced Basic Education Act of 2013. Layunin ng pag-aaral na itong malaman ang mga karanasan, problema at oportunidad ng mga mag-aaral sa senior high school sa paggawa ng saliksik. Ang mga kalahok ng saliksik  na ito ay ang mga piling mag-aaral sa Luis Y Ferrer Jr. Senior High School gamit ang interview at focus group discussion bilang pamamaraan ng pagkalap ng datos. Ginamit ang tematikong pagsusuri upang mailabas ang mga umusbong na tema. Ang paglalapat ng limbag ng saliksikpagkapudpod sa pagbuo ng saliksikpagbubura at pagtatasa ng saliksik at panibagong limbag ng saliksik ay ang mga temang nahango mula sa mga karanasan ng mga mag-aaral sa paggawa ng saliksik. Isang magandang hakbang ang pagkakaroon ng asignatura sa pananaliksik upang maipalaganap ang kultura nito, hindi lamang sa mga guro, kundi maging sa mga mag-aaral sa senior high school.

 

Susing Salita: Karanasan, Pananaliksik, Senior High School

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *